Wij Participeren

Belangenvertegenwoordiging en -behartiging voor de groep met een doel: mensen met een arbeidsbeperking of een Participatiewet uitkering.

Journalistieke onderneming gericht op de Participatiewet

Wij Participeren is de onderneming die ik ben gestart om op te komen voor de belangen van mensen met een arbeidsbeperking. In de eerste plaats heb ik dat gedaan als journalist door onderzoek te doen en boeken te gaan schrijven over de ervaringen van mensen die direct of indirect onderdeel zijn van de Participatiewet of voor wie er iets veranderd is door de komst van de Participatiewet. Door de komst van de wet Banenafspraak, spreken we van een doelgroepregister waar mensen met een indicatie Banenafspraak al dan niet vrijwillig in zijn opgenomen. Om mensen uit het doelgroepregister niet generaliserend weg te zetten (met een stigma), noem ik deze groep mensen; ‘de groep met een doel’. Een groep mensen waar ik zelf ook toe behoor vanwege een Wajonguitkering.

Logo Wij Participeren

Het logo van Wij Participeren spreekt eigenlijk voor zich. Het zijn de partjes van de peren, die er verschillend uit zien, een verschillende grootte hebben maar allemaal onderdeel zijn van die peer. Je zou de peer dus eigenlijk kunnen zien als de samenleving en wij zijn er allemaal partjes van. Als je er een partje uit weghaalt, is de peer niet meer compleet. Maar hoe meer partjes je eruit haalt, hoe lastiger het is om ze weer aan elkaar te leggen en er één peer van te maken. Is die wet nu geschreven om het overzichtelijker te maken, voor een bezuiniging of voor de participanten? Is die wet met alle regeltjes nog een smakelijke vrucht te noemen of is het een perenmoes geworden?

Een waardevolle plek in de samenleving

Wij Participeren gaat over participanten in de Participatiewet en de Banenafspraak. Natuurlijk gaat het niet over peren maar over de kostbare plek in de samenleving die velen van ons zoeken en de nodige moeite hebben om die te vinden. Doordat de verantwoordelijkheid voor deze mensen nu bij de gemeenten is neergelegd, is het beleid haast in elke gemeente verschillend. Veel participanten hebben de indruk dat er te weinig naar hen geluisterd wordt en dat de mogelijkheden om te kunnen participeren zijn afgenomen door de bezuinigingen.

De participant in beeld

Door er over te praten, lost het nog niet direct iets op maar het geeft wel begrip, erkenning en herkenning. Door met elkaar in gesprek te gaan, merk je dat we niet allemaal gelijk zijn, maar wel even waardevol en even kostbaar. Wat voor talenten, mooie eigenschappen en wat voor beperking je ook hebt. Wat ook jouw maximaal haalbare doel mag zijn? Jij bent een mens met een doel en je doet er toe. Wie je ook bent en wat je achtergrond ook is, hoelang je ook al in de Bijstand zit en hoe afgeschreven jij je voelt; je bent een mens met een verhaal en dat verhaal is belangrijk, jij bent belangrijk!

Door mijn boeken bouw ik een brug tussen de politieke beleidsmakers en de groep met een doel. Het echte verhaal van de mensen mag gehoord worden en als hoofdrolspelers in dit verhaal krijgen zij in mijn boeken weer het podium. Door de verhalen van de mensen zelf te vertellen, probeer ik de realiteit dichterbij te brengen. Niet alleen door de verhalen maar ook door de foto’s in mijn boeken, geef ik een beeld van ‘de groep met een doel’ tijdens de eerste jaren van de Participatiewet.