Interview met UWV Perspectief oktober 2020

Foto door Petra Hoogerburg

HILLIE SCHRIJFT EEN BOEK OVER 5 JAAR PARTICIPATIEWET

WERKEN  INTERVIEW

Hillie schrijft een boek over 5 jaar Participatiewet

Hillie wil meer dan 80 mensen vragen naar hun ervaringen met de Participatiewet (P-wet, Banenafspraak, SW, Beschut Werk, of die daarvoor in aanmerking zouden komen. ‘Ik zoek nog een aantal kandidaten, vooral met een indicatie Beschut Werk, dus meld je aan.’

 

 Hillie Nooitgedagt (41, Wajong) schrijft een boek over de ervaringen van mensen met Wajong 2015, mensen die binnen het doelgroepregister vallen, of jongeren die hiervoor wellicht in aanmerking kunnen komen. Voor haar boek ‘Vijf jaar realiteit van de Participatiewet’ interviewt ze tientallen ‘doelgroepers’. UWV Perspectief vroeg naar haar drijfveer. 


‘Mee mogen helpen aan een meer inclusieve samenleving’
WIE BEN JE EN WAT DOE JE?

‘Ik ben Hillie Nooitgedagt, zelfstandig journalist met een Wajong-uitkering. Op mijn 12e werd ik aangereden door een vrachtwagen. Hier hield ik traumatisch hersenletsel aan over. Mijn concentratie, coördinatie, kortetermijngeheugen, evenwicht en mijn totale belastbaarheid zijn hierdoor verminderd. Met mijn eigen bedrijf ‘Wij Participeren’ sta ik sinds januari van dit jaar ingeschreven bij de KvK. September vorig jaar ben ik begonnen met het verzamelen van ervaringen van mensen met een Wajong 2015-uitkering, mensen die in aanmerking komen voor een SW- of Beschut Werk indicatie, en mensen die onder de banenafspraak vallen of ervoor in aanmerking komen. De groep die onder de banenafspraak valt is divers: onder andere als je Wajong hebt en arbeidsvermogen, of als je een oude ID- of WIW-indicatie hebt. Ik heb inmiddels 54 mensen gesproken over wat de komst van de Participatiewet voor hen heeft betekend. Dat worden er minstens 80. Ik zoek nog steeds mensen om te interviewen. Of mensen die anoniem een enquête willen invullen. Dus als iemand het leuk vindt om zijn of haar ervaringen te delen, laat mij dit weten via: hillie@wij-participeren.nl

‘Een pad aanleggen door het oerwoud aan regelingen’
WAAROM SCHRIJF JE DIT BOEK?

‘Ik kwam een paar jaar geleden in contact met Hans Spigt, aanjager van de banenafspraak voor de overheid. Samen met hem heb ik een klankbordgroep opgericht. Dat heb ik anderhalf jaar gedaan, onbetaald. Omdat ik er geen geld voor kreeg, ben ik ermee gestopt. Maar het bleef me bezighouden en ik besloot een boek te schrijven over 5 jaar Participatiewet. 

Met mijn boek wil ik een pad aanleggen door het oerwoud aan regelingen waarmee de doelgroep te maken krijgt. Regelingen vanuit gemeenten, UWV, soms vanuit een re-integratiebureau. Alle direct of indirect gekoppeld aan de Participatiewet. Veel van die regelingen zijn ingewikkeld, niet toegankelijk of niet inzichtelijk genoeg. Ik hoop daarin meer duidelijkheid te kunnen brengen. 

De ervaringen van de mensen om wie het gaat geven inzicht in de praktijk van de Participatiewet. En laten zien hoe waardevol hun – en ook mijn – plek in de samenleving is. Er wordt al genoeg óver deze mensen gepraat; ik kies er bewust voor om mét de mensen te praten. Ik richt me puur en alleen op de doelgroep zelf. De enige uitzondering zijn de mensen die een wettelijke vertegenwoordiger hebben; maar als ik een vertegenwoordiger spreek, wil ik dat degene over wie het gaat er zelf ook bij is. Ik vind het leuk om te merken dat veel respondenten na een interview aangeven dat ze zich serieus genomen voelen en het waarderen dat ik hen tips en informatie geef. Als ik ze een stapje verder kan helpen met luisteren en kennis delen, doe ik dat graag. Mijn droom is om zelfstandig een boek te schrijven in het belang van de 'groep met een doel' en mee te mogen helpen aan een meer inclusieve samenleving.’

KUN JE EEN VOORBEELD GEVEN VAN WAT JE ZOAL HEBT GEHOORD?

‘Voor mijn boek heb ik onder andere Sophie geïnterviewd. Vanwege lichamelijke beperkingen heeft zij een oude Wajong-uitkering en geen arbeidsvermogen. Na een opleiding dierenverzorging heeft ze gewerkt bij een kinderboerderij en een dierenasiel/pension. Ze beveelt het volgende aan: Laten de beleidsmakers van UWV, het ministerie van SZW en Kamerleden uit de Kamercommissie van SZW minstens een week meelopen in het leven van een arbeidsbeperkte. Kom uit de ivoren toren en stap in het echte leven! Ik geloof dat er daardoor meer waardering komt voor deze mensen. Denk vanuit de positie van de arbeidsbeperkte; dan kunnen wetten worden geschreven op een manier zodat ze ook toepasbaar en haalbaar zijn. Nu worden wetten vaak nog een keer aangepast doordat er van tevoren niet voldoende samen met de doelgroep over na is gedacht.’


Foto door Petra Hoogerburg

WAT HEB JE GELEERD VAN DE GESPREKKEN? 

‘Ik wil er nog niet te veel over zeggen, maar wel dit: er gaat best een en ander goed, maar er valt ook nog veel winst te behalen. Bijvoorbeeld op het gebied van communicatie. Lang niet alle werkgevers weten van de regels en mogelijkheden rond de Participatiewet en het doelgroepregister. Maar ook de mensen uit de doelgroep zelf missen nog informatie. Wat ook opvalt is dat door de komst van de Participatiewet het vertrouwen van deze mensen in de politiek is gedaald. Om voor beide een oplossing te zoeken probeer ik samen te werken met de politiek. Met mijn boek en de media probeer ik een brug te slaan en dingen duidelijker uit te leggen.’

WANNEER KOMT JE BOEK UIT?

‘Aan het eind van dit jaar. Volg mijn Facebookpagina https://www.facebook.com/WijParticiperen/ als je meer wilt weten.’ 

 

*Alles is in de jaren daarna anders gelopen mede door de gezondheid van Hillie en heeft ze de deadline voor haar boek losgelaten. Ze zal er alles aan doen om de interviews bij te werken en er twee mooie boeken van te maken zodra ze dit kan afronden. Het plan is om in het boek: 'de Realiteit van de Participatiewet een pad door het oerwoud aan regelingen aan te leggen. In het tweede boek 'De groep met een doel' laat ze zien welke dingen volgens die participanten goed gaan en waar in hun beleving de Participatiewet en aanverwante wetten voor hen niet goed werken. Er zijn inmiddels meer dan 80 interviews gehouden die voor een groot deel nog uitgeschreven en bijgewerkt moeten worden.
*
Toevoeging en enkele aanpassingen Redactie