Nieuwsbrief 6 Wij participeren - maart 2024

Voorburg, 25 maart 2024

Betreft: Nieuwsbrief 6 Wij Participeren - maart 2024

Beste betrokkenen en geïnteresseerden,

Wat heerlijk dat we weer kunnen genieten van de lentezon. De voorjaarsbloemen staan te bloeien en de bloesem is in de knop. Na veel donkere en natte dagen, verlangen we soms wel weer naar de naar wat kleur en fleur in de natuur. Sommigen zijn in de gelegenheid om dat in hun vakantie (ver weg) op te zoeken, maar voor velen is dat helaas niet weggelegd. Hoewel bestaanszekerheid is vastgelegd in de grondwet, zijn we vaak ook nog met elkaar op zoek naar wat bestaanszekerheid nu eigenlijk inhoudt. Bij sommigen begint hun bestaanszekerheid al te wankelen, als de benzineprijs veel te duur wordt, terwijl de ander denkt: ‘Waar heb je het over? Ik zou willen dat ik een auto kon betalen en onderhouden.’ Zo werkt het ook met de ontwikkeling van dingen in de maatschappij, alles heeft een seizoen en soms heb je veel geduld nodig voor je iets tot bloei ziet komen.
  
Toegankelijkheid is nog lang niet overal een feit. Diversiteit en inclusiviteit zie ik daarom ook als een proces van de lange adem, net als de bloemknopjes die uitkomen. Als gevolg van discriminatie bij sollicitatie maar ook gewoon op straat vanwege je handicap of gewoon omdat je ‘anders’ bent (gelukkig zijn we dat allemaal), krijg je al snel een stempel of stigma opgeplakt. Soms ga je door een winterperiode van sneeuw en ijs en ‘zie je er nog helemaal niks van.’ Dat wil niet zeggen dat er ook niks gebeurt, maar het vraagt een bijdrage van ons allemaal om vol te houden in je persoonlijke missie, te kijken naar de dingen die wel goed gaan en gewoon maar het goede voorbeeld te geven. Wanneer we de juiste zaadjes geplant hebben, op de juiste plek, zullen ze op zijn tijd opkomen en tot volle bloei komen.

Wat zou je soms graag willen dat je er a.h.w. een schepje bovenop kon doen, in de veranderingen die nodig zijn in de maatschappij waardoor iedereen zich geaccepteerd kan voelen en tot zijn recht komt in een baan of bezigheden die gewoon bij hem of haar passen, zonder de druk die bij sommigen weer tot stress leidt, waarbij je soms ziet dat werk ‘een schijnoplossing kan zijn voor het probleem.’ Sowieso zien mensen in de groep met een doel het vaak pas als een probleem, wanneer zij verantwoordelijk worden gemaakt voor dingen, waar zij in feite niks aan kunnen doen.

In de afgelopen tijd ben ik weer flink aan het netwerken bij congressen, nieuwe respondenten aan het vinden, columns schrijven en interviews aan het afnemen. Mocht je het leuk vinden om mijn column te lezen over een eerlijker beleid, dan kan dat via deze link: https://wij-participeren.nl/blog/mooie-plannen-voor-een-eerlijker-beleid

Op 19 december heb ik eindelijk de ‘Serious game’ van Divosa kunnen doen, waarin je even in de schoenen of het jasje van iemand met een Bijstandsuitkering mocht kruipen om te ervaren hoe dat is en waar mensen zoal tegenaanlopen. Alle situaties waren erg herkenbaar uit de verhalen die ik van mensen in de Participatiewet heb mogen horen. Ik hoop daarom dat Divosa nog lang door zal gaan om dit aan te bieden voor m.n. professionals in het Sociaal Domein en dergelijke tools in de toekomst kan uitbreiden voor andere doelgroepen.

 Op 11 januari ben ik bij een symposium over rechtsbescherming geweest in Utrecht. Het is mooi om te zien hoe gemeenten hard aan het werk zijn om waar mogelijk de menselijke maat en zo nodig maatwerk (aanpassingen op de bestaande regels) toe te passen. Op basis van iedere klacht of bezwaar, eerst de indiener persoonlijk bellen, blijkt goed te werken. Ook ben ik bij andere lezingen en congressen geweest om mijn netwerk uit te breiden, te zien en horen wat er speelt in het Sociaal Domein, en verbinding en samenwerking te zoeken voor de projecten van Wij Participeren.

 Sinds januari ben ik ook toegevoegd als ervaringsdeskundige in de klankbordgroep voor het VN verdrag handicap bij het college van de rechten van de mens. Thttps://www.mensenrechten.nl/themas/rechten-van-mensen-met-een-beperking/klankbordgroep-vn-verdrag-handicap

Hier deel ik zowel mijn eigen ervaringen als die van respondenten, waar het gaat om  gelijke rechten in het VN verdrag handicap. We spraken bijvoorbeeld met elkaar over autonomie. Zelf zie ik dat dit een heel belangrijk thema is voor iedereen met een beperking of uitkering. In mijn beleving begint dat vooral bij ‘naar elkaar luisteren’. Niet luisteren om te reageren, maar luisteren om het verhaal van de ander in je op te nemen en vanuit empathie te zoeken naar wat de ander nodig heeft.

Professionals denken (terecht) dat zij ‘de kennis in pacht hebben’ en beginnen dat vaak op te lepelen voordat ze gehoord hebben wat de zorgvrager of uitkeringsgerechtigde eigenlijk wilde zeggen. Wanneer iemand vanwege een beperking bijvoorbeeld meer tijd nodig heeft om iets te vertellen en contact zoekt met de gemeente, dan kun je drie dingen doen:
1) Je legt uit waarom je op dat moment geen tijd hebt voor een lang gesprek en doet een voorstel voor een ander moment waarop je die tijd wel hebt.
2) Je toont begrip voor wat die ander nodig heeft (een luisterend oor) en verwijst door naar de onafhankelijke cliëntondersteuner.
3) je neemt zelf ruim de tijd terwijl je het gesprek in goede banen leidt en het gesprek pas afsluit wanneer de ander zich ook echt gehoord voelt. 

Het is maar een van de vele voorbeelden maar ik denk dat veel mensen zich hierin herkennen, veel professionals dit ook al doen maar vaak genoeg ook weer niet (voldoende). Gelukkig zijn we allemaal mens. En nog een tip, als het een keer mis ging, stellen klanten het vaak juist op prijs als je dat gewoon benoemt. Daarmee laat je dan weer zien dat we allemaal wel een beperking hebben en mensen met een beperking kunnen daar meestal heel goed mee omgaan, omdat zij zich ook bewust zijn van hun eigen beperkingen.

 Dankzij mijn pitch bij Bart de Graaff foundation, heb ik een ergonomische werkplek kunnen aanschaffen met een verstelbaar bureau en een ergonomische stoel waardoor ik op een gezonde manier mijn werk kan blijven doen als journalist, schrijver en coach, ondanks de herniaklachten waar ik zo nu en dan nog last van heb. Wat geweldig dat dat bestaat en dat zij met Onbeperkt Ondernemend, van Onbeperkt aan de slag de handen ineen hebben geslagen om startende ondernemers met een beperking te ondersteunen.

 Inmiddels heb ik mijn diploma behaald als HBO Coach op foundation level. Op dit moment bied ik coaching aan voor mensen in de groep met een doel, waarin ze mij graag een tijdje laten meelopen om bepaalde hulpvragen beter in kaart te brengen en waardoor zij zelf beter tot oplossingen kunnen komen. Onder andere heb ik ontdekt dat ik goed ben in het luisteren en het analyseren van een situatie. Het is a.h.w. of ik de coachee help om een kluwen wol uit elkaar te halen, waardoor die zelf ‘de draad weer op kan pakken’ en daarmee dichter bij zijn of haar eigen doelen kan komen. Daarbij kan het gaan om patronen die zijn ontstaan in bepaalde relaties en in de communicatie, het vinden en stellen van grenzen. Je bent geboren als winnaar in plaats van een slachtoffer, redder of dader. Door ruimte voor je gevoelens en orde in je gedachten te scheppen, kun je je weer gaan focussen op wie je oorspronkelijk bent, namelijk een winnaar. Zo kan de coachee tijdens een coachtraject leren om de kracht in zichzelf weer te vinden en ook in de dingen die voor hen belangrijk zijn. Een gratis intakegesprek voor coachvragen kan worden aangemeld via het contactformulier op mijn website of via de mail. Gesprekken vinden plaats in de werkkamer bij mij thuis, op verzoek kan het ook via ZOOM óf ik vraag enkel een reiskostenvergoeding (bij de intake), als iemand het op locatie wilt. Bij het aangaan van een coachtraject, wordt samen met de coachee en mij een coachcontract opgesteld en vraag ik voor alle sessies daarna slechts €75,- inclusief BTW per sessie van anderhalf uur. Mocht die prijs nog een bezwaar zijn, maar de coachee toch met mij verder wilt, dan gaan we samen op zoek naar een oplossing voor de betaling daarvan.

 Intussen ben ik mijn werk bij Humanitas Steun bij verlies en rouw aan het afronden om meer tijd te hebben voor mijn projecten en vooral het schrijven van mijn boeken. Natuurlijk is steun bij rouw ook een van de aandachtsgebieden waarvoor mensen een coachvraag bij mij kunnen indienen. In principe kan iedereen met een coachvraag een verzoek voor een kennismakingsgesprek indienen, ongeacht je leeftijd, geslacht, geloof of culturele achtergrond en gaan we samen kijken of er voldoende een klik is en ik de mogelijkheid zie om de coachee d.m.v. coaching concrete doelen te laten bereiken. Eén van de doelen die goed passen bij mij als type coach, is om in alle facetten van je leven zo veel mogelijk jezelf te kunnen zijn. Daarbij is het doel om zo veel mogelijk in de talenten en vaardigheden die je hebt te geloven, je daarin te ontwikkelen en laten functioneren door het aanvaarden van jezelf. Echtheid en transparantie zijn kernwoorden die bij mijn persoonlijkheid passen.

Met vriendelijke groet,

Hillie Nooitgedagt

Belangenbehartiger, coach,
onderzoeker, journalist en schrijver