Nieuwsbrief december 2023

Voorburg, 15 december 2023

Betreft: Nieuwsbrief Wij Participeren december 2023


Beste betrokkenen en geïnteresseerden,

Inmiddels zijn we weer aan het eind van dit jaar beland en wat zijn er veel dingen gebeurd. Ik begrijp de vragen van mensen die willen weten of de boeken er nog komen. Zeker, die zullen er komen maar ik durf geen toezegging te doen over een deadline wanneer ze af zijn, ook in verband met mijn gezondheid. In deze en komende maand ga ik mezelf een aantal weken afzonderen om mij helemaal te focussen op het uitwerken van de interviews, zonder mij af te laten leiden.
Gisteren heb ik weer een enquête verstuurd om maatwerk, vertrouwen en veiligheid te meten die leeft bij de groep met een doel. Mocht u iemand kennen die mee wil doen met de enquête en tot de groep met een doel behoort, mailt u mij, dan stuur ik de link voor de enquête door.

Nog altijd heb ik een tekort aan respondenten met een indicatie Nieuw Beschut Werk. Mocht u op een of andere manier mensen kennen met die indicatie, die mogelijk interesse hebben om mee te doen, laat het hen graag weten. Om te laten zien wie ik ben, kunt u ook dit filmpje https://youtu.be/4hAxbRsh2kI?si=8IyHByQhQCVwL8gZ  delen en kunnen zij zelf contact met me opnemen, als ze mee willen doen. Ik vind het ook prima om het contact via de leiding van het SO bedrijf te laten lopen, maar het is wat zij zelf willen. De toezegging om te mogen controleren wat er over mijn respondenten in de boeken geschreven wordt, geef ik ten allen tijde alleen aan de respondenten. Als zij ervoor kiezen om dit vooraf met iemand te bespreken die zij daarin vertrouwen, dan mogen ze zelf die keuze maken. De enige uitzondering daarop is als een respondent een wettelijk mentor heeft, in dat geval zal ik de afspraken ook via de mentor laten verlopen en moet deze ook toestemming geven over de inhoud.

In september ben ik begonnen met een opleiding Coaching foundation level aan het CIVAS. Alle opdrachten heb ik inmiddels ingestuurd en hopelijk zal ik uiterlijk in januari mijn certificaat daarvoor krijgen. Als ik die heb ontvangen, zal ik ook coaching aanbieden via mijn website. Regelmatig hoor ik van mensen dat ik het coachen echt in me heb zitten, dus dat geeft me vertrouwen om dat ook echt onderdeel van mijn werk te gaan maken. Als iemand interesse heeft in mijn coaching aanbod dan kun je mij dat zeker laten weten. In overleg kan het via ZOOM of op locatie plaatsvinden. Er komt een vaste prijs van €75,- excl. BTW per sessie van anderhalf uur op mijn website te staan. Mocht iemand gebruik willen maken van coaching en het niet kunnen betalen, laat het me gerust weten, dan kunnen we samen op zoek gaan naar een oplossing.

Op 30 september woonde ik een bijeenkomst bij in den Haag over Recht op arbeid. Dit werd georganiseerd door ‘Initiatives of change’ in een mensenrechtenkaravaan. Daar vertelde Hans Borstlap dat we de werkeloosheid moeten afschaffen zoals we destijds ook de slavernij hebben afgeschaft. Dat lijkt me een prachtig doel en om te kunnen bereiken. Daarvoor hebben we in Nederland nog een lange weg te gaan, denk ik. Daarbij roep ik ook de politiek op om van het investeren in gemeenten en UWV een prioriteit te maken. Pas wanneer daar voldoende financiële middelen voor komen, zal het zich op de duur gaan terugverdienen in zowel financiën als ook het welzijn en de gezondheid van mensen.

In oktober heb ik meegedaan aan een interview bij Family7 voor het programma ‘Liefs, je zus’ waarin ik mocht vertellen over het thema van mijn eerste boek (loslaten). Op 1 november is dit uitgezonden. Mocht iemand nog interesse hebben in de uitzending, dan is het terug te vinden via de website van Family7.

Op 23 november heb ik een pitch mogen geven op een bijeenkomst van Onbeperkt ondernemend (Onbeperkt aan de slag) en Bart de Graaff foundation. Als je die pitch nog na wilt kijken, er staat een filmpje van op LinkedIn: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7133551631693942784/
Ik zie ernaar uit dat dit nieuwe kansen gaat bieden om mijn werkzaamheden op een gezonde manier voort te zetten. Mogelijk hoort u daarover in de toekomst nog meer.

Voor wie het nog niet gezien heeft, ik heb vóór de verkiezingen de partijprogramma’s doorgespit om te kijken wat er door de partijen beloofd wordt voor de groep met een doel. Als je wilt, kun je dit nog teruglezen via mijn website: http://wij-participeren.nl/blog/wat-de-partijprogrammas-beloven-voor-de-groep-met-een-doel-vanaf-2024

Verder ben ik in juni weer begonnen met politieke lobby voor onderwerpen die in de verhalen regelmatig gehoord werden. Toen het kabinet gevallen was, haakten de Kamerleden tijdelijk af. Inmiddels is de nieuwe Kamer geïnstalleerd. In de komende tijd hoop ik kennis te maken met de mensen die nu als Volksvertegenwoordigers de komende jaren onze belangen gaan behartigen in de Kamer en kijken wie er open staat voor een samenwerking.

Ik wens jullie allemaal gezellige feestdagen toe en natuurlijk alle goeds voor het nieuwe jaar!

Met vriendelijke groet,

Hillie Nooitgedagt
Belangenbehartiger, onderzoeker, journalist en schrijver