Nieuwsbrief januari 2022

Voorburg,  10 januari 2022

Betreft: Nieuwsbrief Wij Participeren

Beste respondenten en betrokkenen,

Lange tijd heb ik niets meer van mij laten horen, waarvoor mijn wel gemeende excuses.
Door Covid 19 en privéomstandigheden was ik niet in de gelegenheid om voldoende tijd en aandacht te besteden aan de projecten waar ik vanaf september 2019 met veel plezier aan ben begonnen.

In dit nieuwe jaar (2022) ga ik mijn uiterste best doen om in ieder geval vóór het nieuwe jaar mijn eerste boek over de ervaringen van de groep met een doel te laten verschijnen. Ik besef dat het veel werk is en gelukkig hoef ik dit niet alleen te doen.

Mijn politieke doelen met de verschijning van dat boek zijn om daar waar mogelijk door gesprekken en de verkoop van dat boek het geschonden vertrouwen van participanten naar de overheid te herstellen. Dit voelt misschien wel als een onmogelijke klus maar niets doen, is wat mij betreft ook geen optie.
Het vertrouwen dat beschadigd is bij de groep met een doel (Participatiewet en doelgroepregister) herstellen naar de overheid is een wisselwerking. Het kan alleen tot stand komen door open te staan voor samenwerking en door naar elkaar te luisteren. Met inlevingsvermogen en goed luisteren komen we vast verder met elkaar.

Vind jij dit (nog steeds) een goed idee en heb je tijd en energie om mij praktisch te helpen, dan kun je daarvoor contact met mij opnemen.

 

Met een groet,

Hillie Nooitgedagt, Wij Participeren