Nieuwsbrief juli 2020

Voorburg, 19 juli 2020

Betreft: Nieuwsbrief                                                                                

Beste Respondenten,

Al eerder was ik van plan om jullie een nieuwsbrief te schrijven maar door de drukte is het er tot nu toe niet van gekomen. Maar soms moet je keuzes maken en zo ook nu, om jullie voor de eerste keer te informeren met een nieuwsbrief.

Het schrijfproces gaat goed. Het is leuk, ook al is het veel en ook gewoon ‘hard werken’. Mijn eerste boek zal hopelijk nog steeds in oktober/november verschijnen onder de titel: ‘5 jaar realiteit van de Participatiewet’ en de ondertitel: ‘Uit de ogen van de doelgroep’. Ik was van plan om dit eerste boek te laten verschijnen in 1 boek, bestaande uit deel 1 (wet en regelgeving) en deel 2 (veel gehoorde onderwerpen), beide aan de hand van praktijkervaringen uit de interviews.
Maar tijdens het schrijven kwam ik tot de ontdekking dat als ik er een leuk en verkoopbaar boek van wil maken (inclusief de foto’s), dit niet gaat lukken in 1 boek. Dan wordt het boek te dik en dus ook te duur.
Daarom zal ik deel 1 en deel 2 gaan splitsen in 2 boeken, waarvan het tweede boek de titel krijgt: ‘De groep met een doel’ en de ondertitel: ‘Hoofdrolspelers in de Banenafspraak’. Grotendeels bespreek ik bij het uitwerken van iemands interview, in welk hoofdstuk van boek 1 of 2 jouw verhaal gaat komen. Ik probeer per verhaal zo’n 1 a 2 pagina’s op A4 te schrijven. Voor in het boek zal dat dus ongeveer het dubbele zijn. Met je foto erbij (indien van toepassing) zelfs nog wat meer.

Over het tijdstip van het verschijnen van mijn tweede boek durf ik nog geen concrete uitspraken te doen. Ik ga er alles aan doen wat in mijn vermogen ligt om het tweede boek uiterlijk (december) dit jaar te laten verschijnen. Als het gaat lukken om beide boeken tegelijk te lanceren, heeft dat mijn voorkeur, omdat ik ieders persoonlijke verhaal even belangrijk vind. Of dat gaat lukken hangt van heel veel dingen af.

Sommigen vragen terecht aan mij: ‘Wanneer komt nou die enquête? Laat ik daarover zeggen, dat jullie die uiterlijk  begin september opgestuurd krijgen. Als dat allemaal lukt, hoop ik de uitslag daarvan ook in mijn eerste boek mee te nemen.

 De vragen zullen als meerkeuzevragen worden gesteld, met aan het eind de optie om het als een open vraag te beantwoorden. Dus meerdere antwoorden zijn mogelijk, maar als jouw antwoord er niet bij staat of je wilt iets in eigen woorden toevoegen, kan dat. Wanneer je de vragen te lastig vind, kun je een vraag ook gewoon overslaan. De mogelijkheid om de link te delen met andere mensen die een indicatie hebben voor het doelgroepregister is er ook. Hoe meer mensen meedoen, hoe beter natuurlijk.

Verder zijn er een paar mensen in mijn project ook betrokken geraakt bij mijn werkzaamheden zodat ik niet alles alleen hoef te doen. Ik ben ze daar heel dankbaar voor. Eén verzoek heb ik nog open staan en aan jullie de vraag of je daarop wilt reageren als je het leuk vind om daaraan mee te werken: Op de omslag van mijn eerste boek zal ik een foto van een bos gebruiken als metafoor (beeld bij) voor het oerwoud aan wetten en regelingen die het allemaal zo ingewikkeld maken. Voor het tweede boek heb ik bedacht dat ik op de omslag een foto wil hebben waarop een aantal mensen in keurige kostuum pakjes met de bezem in de hand de bladeren uit dat bos onder stoelen en banken aan het vegen zijn. Een enkeling daarvan geeft iemand uit ‘de groep met een doel’ een hand om op de stoelen en banken te klimmen en anderen uit ‘de groep met een doel’ staan trots en zelfverzekerd op de stoelen en de banken (het podium voor de hoofdrolspelers).
Als jij figurant wilt zijn voor het maken van deze foto, dan hoor ik het graag z.s.m. van je.

Behalve dat ik het belangrijk vind dat de echte verhalen verteld moeten worden, heb ik ook een aantal politieke doelen. Want sommige dingen die (nog) niet goed lopen, kunnen pas veranderen, wanneer het beleid in de politiek zelf met inspraak van ‘de groep met een doel’ veranderd wordt. Daarvoor is een lange adem nodig want het kost nu eenmaal tijd om de politiek te overtuigen over hoe het ook anders en dus beter zou kunnen. Soms betekent het dat je het ‘gewoon zelf moet gaan doen’ zoals ik gedaan heb, door dit project te starten. Maar dan toch met ze in gesprek te blijven, is de grootste kunst.
Als er mensen zijn die dit aanspreekt en ook graag bij dat politieke proces betrokken willen zijn, dan hoor ik dat graag van je.

Mooie zomer toegewenst!

Hartelijke groet en tot spreeks!

Hillie Nooitgedagt
schrijver, journalist, Wij Participeren