Nieuwsbrief oktober 2020

 

Voorburg,  10 oktober 2020

Betreft: tweede nieuwsbrief

Beste respondenten en betrokkenen,

Graag wil ik jullie via deze nieuwsbrief weer op de hoogte stellen over de ontwikkelingen van Wij Participeren. De bedoeling was om rond deze tijd ook de website www.wij-participeren.nl te lanceren maar helaas is dat nog niet gelukt. Mocht iemand een goede websitebouwer kennen die dit op korte termijn en tegen een redelijke prijs voor mij zou kunnen maken, dan hoor ik het graag. Het is voor mij geen absolute voorwaarde dat het iemand uit de Banenafspraak moet zijn. Een gebruiksvriendelijke en mooie website is belangrijk voor mij, liefst nog komende maand. Een leuk onderdeel van het onderzoek is ook het samenstellen van de enquête. Het was de afgelopen dagen best een uitdaging om de vragenlijst niet te lang te maken, toegankelijk voor iedereen en mij genoeg informatie zou geven. Komende week zal de lijst door een paar mensen getest worden en in de week van 18 oktober zal de link online gezet worden en via de mail naar alle respondenten gestuurd die eraan mee willen doen. Mocht je nog mensen kennen die eraan mee willen doen, kun je je het mailadres van die persoon opgeven via belevingsonderzoek.doelgroep.PW@gmail.com. De vragenlijst mag alleen ingevuld worden door mensen die die tot de groep met een doel behoren d.m.v. hun indicatie Banenafspraak, SW, Nieuw Beschut Werk, Participatiewet en Wajong (met duurzaam geen arbeidsvermogen). Natuurlijk zal de link naar het onderzoek via Social Media worden gedeeld en kunnen mensen uit de groep met een doel er op die manier helemaal anoniem aan deelnemen.

In de afgelopen maanden zijn we begonnen met een stuurgroep van mensen die het leuk vinden om op een politieke manier betrokken te zijn bij mijn werk als belangenbehartiger. De mensen die momenteel sowieso deelnemen aan deze stuurgroep zijn: Alex de Vos, Anne-Fleur Brunn, Elisabeth van den Berg, Harry Haddering, Leena de Wilde, Maarten Sebastiaan Holl, Mariëlle Vermeulen, Sem Lode en Sven Pluimers. Samen met deze mensen vertellen wij aan de hand van voorbeelden wat er speelt bij de groep met een doel en waar wij deel van uitmaken. We hebben een brief gestuurd naar alle politieke partijen in de Tweede Kamer en brengen dat onder de aandacht van de verkiezingscommissies. Ben je benieuwd naar wat er in die brief staat, klik dan op deze link: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=371248617384347&set=pcb.371248684051007&type=3&theater. We praten mee over de wet Breed Offensief, de Vereenvoudiging van de wet Banenafspraak en de plannen voor de Sociale Ontwikkelbedrijven. Met deze stuurgroep gaan wij ook in gesprek met andere belangenbehartigers in het land om onze krachten zo veel mogelijk te bundelen. Ben je geïnteresseerd in deze ontwikkelingen en wil je daar specifiek meer over weten, laat dan gerust van je horen.

Verschillende mensen hebben mij al gevraagd wanneer mijn (eerste) boek zou uitkomen. Mijn planning was altijd gericht op oktober november dit jaar. Helaas gaat dat mij niet lukken. Door persoonlijke omstandigheden (los van corona) lijkt het erop dat alles langer kan gaan duren dan gehoopt. Ik wil wel blijven zeggen dat ik er alles aan doe om uiterlijk dit jaar mijn eerste boek uit te brengen maar houd wel een slag om de arm. Mocht het mij niet lukken, dan wil ik niemand teleurstellen en zou de titel van mijn eerste boek aangepast moeten worden. Om eerlijk te zijn, zou het ook wel leuk zijn als ik met de lancering van mijn eerste boek, een bijeenkomst kan houden waarbij ik al mijn respondenten, fotografen en anderen met wie ik heb samengewerkt, zou kunnen uitnodigen. Dat zou dan misschien het voordeel kunnen zijn om het nog uit te stellen. Dus ik hoop dat jullie nog even geduld hebben. Mocht het mij toch nog lukken vóór januari dan zal ik jullie daarover natuurlijk weer een nieuwsbrief schrijven.

In mijn vorige nieuwsbrief vroeg ik mensen om zich beschikbaar te stellen voor een fotosessie om op de cover van mijn boek te kunnen komen. Helaas hebben zich daar nog te weinig mensen voor aangemeld. Ik heb besloten om daar met de overheidsmaatregelen van nu ook mee te wachten. Ook heb ik mij de afgelopen maanden veel bezig gehouden met wat voor invloed de coronacrisis had op mijn respondenten. Samen met hen probeerde ik een plan te ontwikkelen als tegemoetkoming in hun behoeften. Helaas kan ik daar op dit moment geen nieuws over melden omdat het van veel dingen afhankelijk is. Voorlopig heb ik het druk genoeg met schrijven van mijn boeken, uitwerken van de enquête, doen van de laatste interviews, afronden van de laatste foto-opdrachten, het corrigeren van mijn teksten, etc.
Als afsluiter van deze brief wil ik alvast al mijn respondenten bedanken voor hun betrokkenheid in de interviews, straks met de enquête, met de stuurgroep voor de vereniging Wij Participeren (die in oprichting is) en anderen die met mij samenwerken omdat zij ‘de groep met een doel’ een warm hart toedragen!

Hartelijke groet,

Hillie Nooitgedagt, Wij Participeren