Nieuwsbrief september 2023

Voorburg, 13 september 2023


Betreft: Nieuwsbrief najaar 2023Beste betrokkenen en geïnteresseerden,

Na een lange tijd uit de roulatie te zijn geweest, ben ik weer volop aan het werk voor mijn projecten. Graag informeer ik jullie over de huidige ontwikkelingen. Ook sta ik open voor een telefoongesprek indien gewenst.

Omdat ik iedereen met de verschillende indicaties belangrijk vind en graag het eigen verhaal wil horen, zoek ik nog naar mensen met een indicatie Beschut Werk. Van harte welkom om mij te bellen als je iemand bent of kent met een indicatie Beschut Werk, ook wel Nieuw Beschut genoemd. Zie deze link voor mijn oproep: https://youtu.be/4hAxbRsh2kI?si=6nrOOMK9NZzWlMN3

Inmiddels is mijn administratie weer op orde maar er zijn nog veel interviews die uitgewerkt moeten worden. Ik doe dat in overleg met de respondenten zodat zij volledig achter het verhaal staan dat ik over hen publiceer, aangepast aan het moment waarop ik mijn boeken zal uitgeven. Waar nodig zal ik politieke lobby blijven voeren om op te komen voor de belangen van mensen in het Sociaal Domein.

Ook ben ik begonnen met een basis coach-opleiding, waardoor ik mijn diploma kan halen op HBO niveau voor de werkzaamheden die ik al regelmatig doe, door naast de interviews ook mee te denken over problemen waar mensen tegenaan lopen, zowel in het sociaal domein als ook binnen hun eigen ontwikkeling of geloofsleven. Als ik mijn diploma daarvoor heb behaald, zal ik ook betaalde coaching aanbieden via mijn website.

De website is nu zo goed als af, waarop ik regelmatig blogs en nieuwbrieven zal plaatsen waardoor iedereen die dat wil op de hoogte gehouden wordt van mijn werk en eventueel boeken kan bestellen of contact zoeken voor een afspraak. Helaas kan ik nu geen deadline stellen voor het verschijnen van de boeken ‘De realiteit van de Participatiewet’ en ‘De groep met een doel’. Wel is het mogelijk om op de lijst te komen om als eerst geïnformeerd te worden wanneer de boeken worden uitgegeven.
In december zal ik een crowdfunding starten. Mocht iemand het werk van Wij Participeren een warm hart toedragen, dan is het mogelijk een gift te doen via deze link http://wij-participeren.nl/donate.

Als je nog vragen hebt aan mij persoonlijk of je wilt je ideeën met mij delen, bel of mail mij dan.

Met vriendelijke groet,

Hillie Nooitgedagt
Belangenbehartiger, journalist en schrijver